Infographic swedish e-commerce market

Statistik över svensk e-handel 2012

Sidan visar en infographic med statistik om den svenska e-handelsmarknaden under 2012. Källan är Postens undersökning e-Barometern Årsrapport 2012 som frågar konsumenter och företag om deras e-handelsåsikter samt samlar in information från olika källor. Grafiken visar den svenska e-handelsmarknadens storlek och tillväxt, hur stor andel av svenskarna som shoppar online samt varför folk shoppar online, hur kunder väljer sin webshop, hur kunder betalar, vilka typer av apparater kunder använder vid köp samt hur många som handlat med mobiler senaste året.


Marknadens storlek och tillväxt

Storleken på den svenska e-handelsmarknaden under 2012 var över 30 miljarder kronor där elektronik, kläder, skor, böcker och annan media stod för över 50 procent av omsättningen. Den snabbast växande kategorin under 2012 var sport och natur medan böcker och media växte långsammast. Överlag växte marknaden i god takt, över 15%.


Konsumenternas inställning till e-handel

Hela 73% av svenskarna handlade på Internet under 2012 och den vanligaste primära anledningen till att de shoppade online var enkelheten, d v s tillgänglighet, tidsbesparingar och så vidare. De andra viktigaste anledningarna var bättre pris och ett bättre och större erbjudande avprodukter.


Val av webshop och betalningssätt

De viktigaste anledningar till val av webshop var tips från en vän samt tidigare erfarenhet av den onlinebutik man valde. Marknadsföring genom sök, nyhetsbrev och annan marknadsföring på Internet var också viktiga anledningar till konsumentens val. Det är intressant att notera att tryckt media samt TV inte var viktiga källor till kunder inom e-handel. Det vanligaste betalningssättet är faktura på 38% medan direkt bankbetalning och bank- och kreditkort stod för 25% och 23% vardera.


Mobilt användande

Även om mobilt användande ökar snabbt så är fortfarande desktop och laptop de viktigaste apparaterna för att göra sitt köp på, tillsammans stod de för 89% av alla köpavslut. Mobila enheter svarade endast för 8%. Men fler och fler har erfarenhet att köpa med en mobil enhet eftersom hela 19% angav att de köpt varor med en mobil enhet under 2012.

Inredning
Hon & Han
Nytt
Blogg