Idén bakom Nordic Design Hub

Vi som står bakom Nordic Design Hub brinner för design och tycker att det borde få en större plats i vår vardag. Vi vill göra det möjligt för våra kunder att köpa mer intressanta produkter än du kanske hittar i de flesta designshoppar.


Vi vill göra det möjligt för starka designers som har ambition och är "up-and-coming" att nå en bredare publik snabbare. Vi erbjuder dessa designers att sälja med oss, d v s låta dem ha en "butik" i vårt "shoppingcenter".


Vi vill knyta samman Nordiska formgivare och konsumenter som älskar intressant design. Dessutom tillhandahåller vi designprodukter från andra länder som vi tror passar den Nordiska marknaden.


Inredning
Hon & Han
Nytt